Samen sterk(er).

  

In de regio Zuid-Limburg zijn vier organisaties actief met werkgeversdienstverlening, te weten Podium24, WSP Parkstad, UWV en Westelijke Mijnstreek. Deze organisaties werken nauw samen in arbeidsmarktprojecten, arrangementsvorming, deskundigheidsbevordering en social return vragen in Zuid-Limburg. In een pragmatisch overleg worden nieuwe arbeidsmarkt kansen opgepakt en de benodigde (onderwijs)partners aangehaakt.

De organisaties bepalen een leadpartner en volgen hierin (indien mogelijk) de sectorale verdeling van de economische samenwerking Zuid-Limburg ESZL waarin de drie centrumgemeenten een coördinerende rol vervullen voor drie sectoren.

Maastricht-Heuvelland :               Parkstad:                          Westelijke Mijnstreek:
- Customer Service                          - Zorg                                   - Automotive
- Maakindustrie                                 - Medical logistics             - Techniek
- Leisure Horeca                               - Smart services                - Logistiek 
 
Vanwege de specifieke samenstelling van de arbeidsmarktregio, waarbij sprake is van een verstedelijkt gebied met een groot omliggend achterland, het groene hart, is de overtuiging dat het verzorgingsgebied te groot is om te bereiken vanuit één centraal punt. 

De specifieke aanpak van de arbeidsmarktprojecten varieert per sector, afhankelijk van de behoefte, de samenhang tussen partijen in de sector en de fase waarin de sectorontwikkeling zich bevindt.  Er wordt dus niet gewerkt met een vaste blauwdruk die steeds als een vaststaande structuur moet worden gebruikt. De insteek is meer organisch, aansluiting zoekend bij de realiteit van de sector. Dit betekent dat soms wordt gestart met ‘losse projecten’ die doelgericht moeten worden verbonden tot een samenhangend sectoraal verhaal en soms bestaat zo’n sectoraal kader al en ligt de focus meer op verankering en verdere uitbouw van de uitvoering. 


Werkgeversdienstverlening Zuid-Limburg is een sterk netwerk van organisaties om constructieve en efficiënte slagkracht naar de markt te organiseren. Met één gezamenlijke aanpak en aanspreekpunt voor werkgevers en werkzoekenden.