Realisatie

Samenwerkingsagenda Werkgeversdienstverlening
Zuid-Limburg 2018-2021Inleiding

 De vier werkgeversservicepunten in de regio Zuid-Limburg hebben gezamenlijk de Samenwerkingsagenda Werkgeversdienstverlening Zuid-Limburg 2018-2021 (zie bijlage 1) opgesteld. Dit is de uitwerking van de bestuurlijke behoefte om een gezamenlijk loket en aanspreekpunt voor werkgevers en werkzoekenden in de regio te hebben.

De volledige samenwerkingsagenda kunt u hier downloaden.