Projecten

Sectorale aanpak

Uitgangspunt is dat de vraag vanuit bedrijfsleven leidend is en een actieve (directe) betrokkenheid van het onderwijs noodzakelijk is. De specifieke aanpak varieert per sector, afhankelijk van de behoefte, de samenhang tussen partijen in de sector. 

Strategische agenda 2018-2021

De vier werkgeversservicepunten in de regio Zuid-Limburg hebben gezamenlijk de Samenwerkingsagenda Werkgevers-dienstverlening Zuid-Limburg 2018-2021. 

Via onderstaande knop kunt u de Strategische Agenda 2018-2021 downloaden.

Waar komt u ons tegen?

Sinds jaar en dag zoeken wij in Zuid Limburg de samenwerking met elkaar op. Een aantal voorbeelden.